prawie wszystko o EGZAMINACH JĘZYKOWYCH

KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, BEC,
A1,A2, B1,B2,C1,C2,TOEFL,SAT

co oznaczają te tajemnicze skróty?

Certyfikaty językowe Uniwersytetu Cambridge są szeroko znane i wysoko oceniane na całym świecie. Każdy uczący się języka angielskiego powinien również myśleć o zdaniu takiego egzaminu. Oprócz wewnętrznej satysfakcji posiadacz certyfikatu językowego może czerpać konkretne korzyści z faktu jego posiadania. Ośrodki egzaminacyjne przeprowadzające zunifikowane testy na poszczególne poziomy zaawansowania językowego (KET,PET,FCE,CAE,CPE,BEC,IELTS) usytuowane są w Polsce w miastach wojewódzkich. Najbliższe centra egzaminacyjne leżące blisko Olkusza to: Kraków i Katowice.

 Najważniejsze informacje związane z certyfikatami językowymi:

Bardzo duża liczba firm i instytucji honoruje Certyfikaty przyznawane przez centra językowe współpracujące z uniwersytetemCambridge, np. na terenie Polski koncern Coca-Cola, linie lotnicze British-Airways.
***

Wiele uniwersytetów i innych placówek językowych zwalnia osobę legitymującą się Certyfikatem z konieczności zdawania egzaminu językowego.
***

Liczne przedsiębiorstwa i firmy prywatne chętniej zatrudniają osoby posiadające Certyfikaty językowe.
***

Polskie Ministerstwo Oświaty również wysoko ocenia osoby posiadające Certyfikaty FCE, CAE oraz CPE
***
Świadectwa z poziomu CAE (Certificate in Advanced English) oraz CPE (Certificate of Proficiency English) uznawane są przez Polskie Ministerstwo Oświaty jako wystarczające dla nauczycieli przekwalifikujących się (na nauczycieli języków obcych).
***

CPE oraz IELTS ( powyżej poziomu 7) potwierdzają fakt kwalifikacji językowych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
***

Przewodnicy turystyczni posiadający certyfikaty FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC poziomu wyższego oraz IELTS (powyżej poziomu 6) mogą wykonywać swój zawód za zezwoleniem Polskiego Ministerstwa Edukacji.
***

Pracownicy służby cywilnej w Polsce powinni posiadać certyfikaty językowe poziomów: FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC poziomu wyższego oraz IELTS (powyżej poziomu 6).
***

Osoby posiadające certyfikaty językowe KET, PET, FCE, CAE, CPE oraz BEC, które traktowane są na zasadzie świadectw końcowych istniejących szkół językowych nie mają obowiązku powtarzania egzaminów. Certyfikat IELTS ma ważność 2 lata.
***

IELTS wymagane jest przez ambasady w Australii, Nowej Zelandii oraz Kanadzie w stosunku do osób zamierzających osiąść na stałe w wymienionych państwach.
***

IELTS uznawane jest przez uniwerytety w krajach anglojęzycznych (np. Wielka Brytania, Australia, USA).
***

Objaśnienia skrótów i charakterystyka poszczególnych egzaminów:

KET (Key English Test) – Test przed-podstawowy z języka angielskiego. Odpowiednik, w międzynarodowej skali, egzaminu A2. Sprawdza bardzo podstawowe wiadomości egzaminowanego. Egzamin składa się z 3 części (czytanie i pisanie, słuchanie, mówienie). Egzamin KET zdają głównie młodsi słuchacze kursów językowych lub osoby dorosłe stawiające swoje pierwsze kroki w świecie języka angielskiego.

PET (Preliminary English Test) – Test podstawowy z języka angielskiego. Odpowiednik, w międzynarodowej skali, egzaminu B1. Sprawdza podstawowe wiadomości egzaminowanego. Egzamin składa się z 4 części (czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie). Egzamin PET zdają głównie młodsi słuchacze kursów językowych, chociaż dorośli mogą również go zdawać, próbując w ten sposób zweryfikować swoje wiadomości.

FCE (First Certificate in English) – Test poziomu średniego, z ogólnej wiedzy z języka angielskiego. Odpowiednik, w międzynarodowej skali, egzaminu B2. Polski odpowiednik to egzamin maturalny poziomu rozszerzonego. Egzamin składa się z 5 części (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie oraz gramatyka). Egzamin FCE jest bardzo popularny w Polsce i na całym świecie. Każdy młodszy i starszy, kto interesuje się językiem angielskim powinien pomyśleć o podejściu do tego egzaminu. W dzisiejszych czasach po prostu nie można go nie mieć.

CAE (Certificate in Advanced English) – Test poziomu zaawansowanego, ze szczegółowej wiedzy z języka angielskiego. Odpowiednik, w międzynarodowej skali, egzaminu C1. Polski odpowiednik to poziom akademicki studiów językowych. Egzamin składa się z 5 części (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie oraz gramatyka). Egzamin CAE jest również bardzo popularny w Polsce i na całym świecie. Uczący się z dużymi ambicjami powinni “mieć na celowniku” swoich planów zawodowych egzamin CAE. Właściciel certyfikatu CAE może uczyć języka angielskiego innych. Może, rzecz jasna również pracować w polskich szkołach jako nauczyciel.

CPE (Certificate of Proficiency in English) – Test poziomu profesjonalnego, ze szczegółowej wiedzy z języka angielskiego, włącznie z niuansami gramatycznymi Odpowiednik, w międzynarodowej skali, egzaminu C2. Polski odpowiednik to poziom wysoki po ukończeniu studiów językowych lub wyższy _. Egzamin składa się z 5 części (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie oraz gramatyka). Egzamin CPE jest mniej popularny z powodu wysokiej skali trudności, którą reprezentuje. Osoba, która zdała egzamin CPE reprezentuje poziom zaawansowania językowego zbliżony do native speakers (osób dla których język angielski jest językiem ojczystym). Niektóre firmy i instytucje (służby dyplomatyczne, szkoły pilotów, studia językowe dla nauczycieli) wymagają poziomu CPE od swoich słuchaczy. Posiadając CPE można sprawdzić się językowo w każdej instytucji. To ostatni i najtrudniejszy egzamin z języka angielskiego z grupy egzaminów niespecjalistycznych.

BEC (Business English Certificates) – popularne egzaminy z języka biznesu. Istnieją trzy poziomy BEC: Preliminary (podstawowy), Vantage (wyższy średni) oraz Higher (zaawansowany). Egzamin, który w świecie biznesu jest coraz bardziej popularny. Banki, fundusze inwestycyjne, biura maklerskie i inne instytucje finansowe wymagają BEC od swoich pracowników. Zwykle jest to poziom Vantage. Odpowiednik w skali międzynarodowej: B2.

IELTS (International English Language Testing System) – Międzynarodowy system testów z języka angielskiego ze skalą poziomów zaawansowania językowego 1.0-9.0. Egzaminy IELTS sprawdzają poziom zaawansowania językowego w podobny sposób jak inne egzaminy organizowane przez Cambridge University. Są bardziej popularne na terenie Australii, Nowej Zelandii, Kanady, części USA, niż na terenie Europy. Pomyślane zostały jako egzaminy sprawdzające poziom zaawansowania językowego przyszłych kandydatów na studia. Oprócz tego “mierzą” sprawność językową pracowników takich instytucji jak: placówki dyplomatyczne, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa o charakterze doradczym, itp. W Europie bardziej popularne są egzaminy FCE i CAE niż IELTS.

egzaminy ważne dla przyszłych studentów uczelni na terenie USA i Kanady

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – Test z języka angielskiego w wersji amerykanskiej. Bardzo popularny w świecie, najbardziej oczywiście na terenie USA. Sprawdza poziom zaawansowania językowego w skali punktacji od 0 do 120 (wersja elektroniczna). Bardzo duża liczba firm, organizacji i instytucji na całym świecie honoruje wyniki tego egzaminu. Szczególnie popularny jako egzamin językowy na większości uczelni, zarówno amerykańskich, jak i w innych krajach. Można jeszcze zdawać egzamin TOEFL w wersji tradycyjnej, papierowej PBT (paper-based testing) lub elektronicznej (internetowej) iBT (Internet-based testing), którą wprowadzono w 2006 roku. Cały test w wersji internetowej trwa ok. 4 godzin. Ten nowatorski test, w swoich poszczególnych częściach (papers) wykorzystuje jednocześnie (!) wszystkie główne elementy sprawdzianu (czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie i mówienie ). Odbywa się w jednym dniu i składa się z 4 części (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie). Oczywiście w każdym dziale zawarte są elementy gramatyczne. Jak wspomniałem, w teście są bardzo innowacyjne zadania, w których po przeczytaniu tekstu zaznaczasz prawidłową odpowiedź, następnie słyszysz w reakcji komunikat i musisz na niego również zareagować, ustnie, tym razem. W egzaminie TOEFL iBT można uzyskać do 120 punktów. Swoją modularną budową odpowiada systemowi egzaminów organizowanych przez Cambridge University, lecz jest zdecydowanie bardziej nowoczesny. Można przewidzieć, że za kilka lat wszystkie egzaminy będą wyglądały tak jak nowy TOEFL iBT. W wersji tradycyjnej egzamin TOEFL PBT można zdawać w Polsce jedynie w Łodzi, w wersji internetowej w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, a także w kilku innych mniejszych miejscowościach. Centra egzaminacyjne, w których można zdawać egzamin TOEFL w tradycyjnej formie powoli będą “wygaszane”, tak , by w nieodległym czasie obowiązywała jedynie wersja elektroniczna. Wszyscy zainteresowani egzaminem TOEFL powinni przygotowywać się już do nowej wersji elektronicznej egzaminu. Koszt egzaminu to około 200$.

SAT (Scholastic Aptitude Test) czyli Sprawdzian Umiejętności Akademickich został opracowany w celu umożliwienia przeprowadzania obiektywnego i rzetelnego sprawdzianu, czy dany kandydat na studenta (najczęściej uczeń szkoły średniej) posiadł dostateczne umiejętności, by podjąć naukę w college’u/uniwersytecie. W chwili obecnej SAT składa się z dwóch części (SAT I i SAT II) i pełni rolę standardowego egzaminu wstępnego w większości wyższych uczelni USA. Wyniki uzyskane z tego egzaminu są jednym z ważniejszych kryteriów przyjęcia. Egzamin SAT jest przygotowywany I przeprowadzany przez Educational Testing Service na zlecenie i pod nadzorem College Board -niekomercyjnej organizacji zrzeszającej szkoły średnie oraz uczelnie wyższe a terenie Stanów Zjednoczonych (obecnie grupuje niemal 4000 instytucji oświatowych). Misją College Board jest pomoc uczniom w pokonaniu bariery pomiędzy szkołą średnią, a szkołą wyższą, oraz obiektywna ocena ich predyspozycji akademickich i zawodowych.Egzamin SAT ma już niemal 80-letnią tradycję. Rocznie przystępuje do niego blisko dwa miliony osób. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że SAT stanowi odpowiednik polskiej matury i jak wspomniano jest używany jako główny egzamin w selekcji studentów ubiegających sie o studia (Amerykanów i studentów międzynarodowych). W zależności od pozycji uczelni, na którą się wybieramy, może być od nas wymagane zdanie SAT I lub SAT I i SAT II. Większość uniwersytetów, na szczęście, wymaga tylko zdania SAT I i w tym przypadku student nie ma obowiązku podchodzenia do SAT II (wyjątkiem mogą oczywiście być szkoły z Ivy League). Egzamin SAT ma więc dwie części: SAT Reasoning Test (lub SAT I) oraz SAT Subject Tests (lub SAT II). Część I (SAT Reasoning Test) ma charakter ogólny (dotyczy sprawności rozumowania oraz sprawności językowej), Część II (SAT Subject Tests) ma charakter egzaminu przedmiotowego.

SAT I jest testem ogólnym obejmującym matematykę i język angielski. Składa sie on z trzech części:

▪ Matematyka (Math)
▪ Czytanie ze zrozumieniem (Critical Reading)
▪ Pisanie (Writing) zawierające esej

Nowy SAT składa się z dziesięciu części i trwa 3 godziny 45 minut. Egzamin zawiera po 3 części z matematyki, czytania ze zrozumieniem oraz pisania. Jest też 1 dodatkowa część, która nawiązuje do któregoś którejś z powyższych 3 części (dobór losowany). Dodatkowa część nie ma wpływu na końcowy wynik i jest używana jako sprawdzian ogólny poziomu egzaminu. Piszący oddając egzamin nie wie, która z sekcji będzie odrzucona (esej i 10-minutowa część pisemna nie mogą być odrzucone), dlatego też ważne jest, by podejść do wszystkich części egzaminu z takim samym zaangażowaniem. Za dodatkową część pisemną (wcześniejsza wersja SAT zawierała tylko matematykę i czytanie ze zrozumieniem) można zdobyć maksymalnie 2400 pkt, 800 pkt za każdą część egzaminu. Ponieważ SAT I zawiera obecnie część pisemną, część ta została usunięta z SAT II. Większość amerykańskich uniwersytetów honoruje nową wersję SAT, jednak pod uwagę będą prawdopodobnie brane tylko wyniki z matematyki i czytania ze zrozumieniem.

Aby być pewnym przyjęcia na studia należy zdać SAT na około 1000 – 1200 pkt (stara wersja) i 1500 -1700 (nowa wersja). Więcej informacji na temat kryteriów przyjęcia na uczelnię i wymaganej liczby punktów z egzaminów SAT można znależć pytając bezpośrednio w dziale rekrutacyjnym uniwersytetu, na który aplikujemy.

SAT II jest jednogodzinnym testem przedmiotowym wielokrotnego wyboru. Piszący wybiera dziedzinę, na której temat chce pisać egzamin. Istnieją następujące przedmioty do wyboru: literatura, historia USA, historia powszechna, matematyka – poziom 1 i poziom 2, biologia, chemia, fizyka oraz egzaminy językowe z języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, współczesnego hebrajskiego, włoskiego, łaciny, japońskiego, koreańskiego i chińskiego.

Międzynarodowe symbole oznaczeń poziomów sprawności językowych

A1: Poziom bardzo podstawowej, prymitywnej komunikacji. Osoba, która posiada poziom sprawności językowej odpowiadający A1 potrafi jedynie przedstawić się i wypowiadać bardzo proste zdania, w prostych niegramatycznych formach, informujące o podstawowych rzeczach (zamieszkanie, kraj pochodzenia, dane personalne, itp.).Odpowiednik poziomu 1.0 lub 2.0 w skali IELTS.

A2: Poziom podstawowy komunikacji, która jednak jest w stosunku do poziomu A1 bardziej rozwinięta. Osoba, która posiada poziom sprawności językowej odpowiadający A2 potrafi zrozumieć proste wypowiedzi drugiej osoby i jest w stanie w prostych słowach wypowiadać się o swoich personaliach, rodzinie, zakupach, położeniu geograficznym lokalizacji, zatrudnieniu oraz swoich nieskomplikowanych potrzebach wynikających z zaistniałych sytuacji. Operuje podstawową gramatyką opartą najczęściej na dwóch czasach teraźniejszych.Odpowiednik poziomu 3.0 w skali IELTS lub egzaminu KET.

B1: Poziom średni. Osoba, która posiada poziom sprawności językowej odpowiadający B1 potrafi rozumieć główny przekaz usłyszanej wypowiedzi w typowych sytuacjach z jakimi ma do czynienia. Jest w stanie wypowiadać się na większość tematów używając poprawnych form gramatycznych i nieskomplikowanych struktur. Potrafi poruszać się we wszystkich trzech płaszczyznach czasu (tzn. teraźniejszości, przeszłości i przyszłości). Może prowadzić w zasadzie swobodne rozmowy w typowych sytuacjach dnia codziennego (sklep, podróż, uzyskiwanie typowych informacji). Potrafi pisać proste teksty angażując proste struktury gramatyczne.Odpowiednik poziomu 3.5 do 4.5 w skali IELTS lub egzaminu PET lub egzaminu BEC Preliminary.

B2: Poziom średni wyższy. Osoba, która posiada poziom sprawności językowej odpowiadający B2 potrafi rozumieć zarówno główny, jak i szczegółowy przekaz usłyszanej wypowiedzi, w różnych sytuacjach, łącznie z mniej typowymi, np. angażującymi język techniczny. Jest w stanie wypowiadać się swobodnie na większość tematów używając zaawansowanych form gramatycznych i skomplikowanych struktur językowych. Może prowadzić swobodne rozmowy z ‘native speakers’, również w nietypowych sytuacjach, reagując szybko i poprawnie na usłyszane wypowiedzi. Jest w stanie pisać czytelne i poprawne teksty na większość z tematów używając struktur i zwrotów zbliżonych do tych, jakich użyłby ‘native speaker’ w podobnej sytuacji.
Odpowiednik poziomu 5.0 do 6.0 w skali IELTS lub egzaminu FCE lub egzaminu BEC Vantage.

C1: Poziom zaawansowany. Osoba, która posiada poziom sprawności językowej odpowiadający C1 rozumie język mówiony i pisany w stopniu pozwalającym bez problemu reagować poprawnie i obszernie na prawie każdą sytuację, wyrażając swoje myśli na wysokim poziomie zaawansowania językowego, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Spontaniczne i szybkie reakcje mogą dotyczyć również mało typowych aspektów, np. żargonu technicznego, czy tłumaczenia tekstu specjalistycznego. Samodzielność językowa osoby o poziomie C1 w bardzo dużej liczbie sytuacji jest prawie taka sama jak ‘native speakers’.
Odpowiednik poziomu 6.5 do 7.0 w skali IELTS lub egzaminu CAE lub egzaminu BEC Higher.

C2: Poziom zaawansowany wyższy, profesjonalny. Osoba, która posiada poziom sprawności językowej odpowiadający C2 rozumie bez żadnych problemów język mówiony i pisany w każdej sytuacji, wyrażając swoje myśli na bardzo wysokim poziomie zaawansowania językowego, zarówno ustnie jak i pisemnie. Spontaniczne i szybkie reakcje mogą dotyczyć wszystkich aspektów życia, od żargonu technicznego, czy tłumaczenia tekstu specjalistycznego do swobodnej wypowiedzi na każdy temat Samodzielność językowa osoby o poziomie C2 jest identyczna jak ‘native speakers’.
Odpowiednik poziomu 7.5+ w skali IELTS lub egzaminu CPE.