British English American English Oleg Paterek

O SZKOLE

Szkoła BRITISH ENGLISH AMERICAN ENGLISH jest nowoczesną i skuteczną szkołą języków obcych, w której proces nauczania odbywa się przy wykorzystaniu niezawodnych, sprawdzonych przez wiele pokoleń studentów uznanych uczelni angielskich i amerykańskich, technik tzw. „tutoringu”, czyli intensywnego nauczania w niewielkich grupach lub indywidualnie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nieprzeciętna efektywność nauczania studentów takich uczelni jak Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii lub Harvard i Stanford w USA, nie jest powodowana tym, że uczą się tam niezwykle zdolni studenci, lecz wynika ze stosowania niezwykle skutecznej metody nauki.

Dlaczego Szkoła British English American English jest tak skuteczna?

Pierwszym elementem uzyskiwania wysokiej skuteczności są zajęcia „tutoring classes”, tzn. zajęcia z bardzo nieliczną grupą uczniów lub indywidualne, prowadzone przez doświadczonego lektora. Taki rodzaj zajęć pozwala na uzyskanie szybkiego i trwałego postępu w przyswajaniu nowych umiejętności językowych przez kursantów.

Drugim elementem warunkującym skuteczne nauczanie jest zaangażowanie ucznia, które motywowane jest urozmaiconym charakterem zajęć oraz wykorzystywaniem najnowocześniejszych środków technicznych i pomocy naukowych.

Wreszcie trzecim elementem powodzenia jest Podręcznik Gramatyczny Ucznia. Ten rewelacyjny, bardzo skuteczny, autorski pomysł nauczania gramatyki funkcjonuje u nas od momentu powstania Szkoły. Jest to samodzielny, prowadzony według wskazówek doświadczonego nauczyciela, podręcznik gramatyczny, w formie poręcznego zeszytu, z objaśnieniami zagadnień gramatycznych i licznymi przykładami ich zastosowania. I w tym momencie kończą się wszystkie kłopoty osób, które po wielu niepowodzeniach i próbach opanowania gramatyki angielskiej, zaliczając kolejne kursy językowe oraz coraz to nowe „rewelacyjne” metody nauki, twierdzą, że jest to dla nich w dalszym ciągu „czarna magia”. Własny Podręcznik Gramatyczny eliminuje ten problem całkowicie. Uczeń jest w stanie w każdym czasie, samodzielnie przypomnieć sobie zapomnianą strukturę, a wielokrotne „odświeżanie” pamięci powoduje, że „oporna materia” gramatyki staje się nagle zupełnie jasna i zapamiętana! Urzeczywistniamy tutaj znane powiedzenie o perfekcji wynikającej z powtarzania.

WE TEACH YOU LEARN – Potrafimy nauczyć jak się uczyć! To jest niezwykle ważne; umieć się uczyć.

Lektorzy prowadzący nauczanie w szkole British English American English są wykwalifikowanymi i doświadczonymi wykładowcami, którzy prowadzą również zajęcia w renomowanych uczelniach i instytucjach, takich jak Uniwersytet Jagielloński lub Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. Jednak najważniejszym kryterium doboru kadr w naszej szkole było i jest osobiste zaangażowanie nauczycieli w swoją pracę. Współpracujemy także z nauczycielami „native speakers”.
Od naszych uczniów wymagamy też zaangażowania i pilności uczniowskiej. Nie chcemy spotykać się z osobami, które lekceważąco podchodzącą do swoich uczniowskich obowiązków. Bardzo ważna dla nas jest postawa ucznia – jego, jak mowią Amerykanie – „attitude” – nastawienie – do swoich obowiązków. Bardzo chętnie i zawsze pomagamy osobom, które pomimo wkładanego w to wysiłku, mają kłopot z opanowaniem materiału. Osoby pracowite osiągają znakomite wyniki. Tzw. zdolności językowe, choć pomocne, nie są wcale warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu w opanowaniu języka obcego, nawet na najwyższym poziomie. Często obserwujemy większe postępy wśród uczniów, którzy w swoją naukę wkładają więcej pracy, niż w przypadku osób bardziej uzdolnionych, które pracują mniej.
Nie akceptujemy stwierdzenia, że ktoś nie jest w stanie nauczyć się języka obcego, ponieważ nie ma ku temu odpowiednich zdolności.
Potrafimy nauczyć języka każdego, kto będzie postępował zgodnie z radami naszych nauczycieli, a kilkunastoletnie doświadczenie oraz liczne roczniki naszych absolwentów są tego dobitnym dowodem.

Serdecznie zapraszamy!
Szkoła British English American English Oleg Paterek